Hüseyin Kutlu-2
Hüseyin Kutlu

HÜSEYİN KUTLU

diver

Hüseyin Kutlu, 1949 yılında Konya’da doğdu.1966-1967’de Konya İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görev talebinde bulundu. Eskişehir Mihalıccık vaizliğine tayin edildi. Aynı sene Hattat Hamid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı meşkine başladı. Bu arada Eczacı Hattat Uğur Derman’dan ta’lıyk meşk etti. 1972’de ulaşım zorluğu nedeniyle Mihalıccık’tan Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii İmam-Hatipliği’ne getirildi.1974’te fakülteden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hamid Bey’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Askerliğini Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmen olarak yaptı.1976’da Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatip’liğinde göreve başladı. Türk-İslâm Medeniyeti’nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği İmam-Hatip’lik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra “İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami” projesini, aynı çatı altında hizmet veren Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde devam ettirdi. Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusunda açılan Türk-İslâm Sanatları 1.sergisi “Lâlezâr”ı, “İcâzet”, “Gül”, “Mevlânâ”, “50.vuslat merâsim ve albümleri” takip etti. “Kaybolan Medeniyetimiz” (Hekimoğlu Ali Paşa Camii Hazîresindeki Tarihi Mezartaşları) kitabı, hat sanatının Necm-i Süheyl’i Hattat Şevki Efendi’nin “Amme Cüzü”, bir hak ve vatan dostu Alvarlı Efe Hazretleri’nin “Tarihçe-i Hayat” adlı biyografi eseri, “Hulâsatül-Hakâyık” adlı kitabı, bu kitaptan seçilmiş münâcaat niteliğindeki yakarışları “Nazlı Niyazlar”ı, yine hazretin divançesinden derlenen ilâhi-niyaz Cd’leri, “Türk Kültür Ve Medeniyeti’nde Fatih Külliyesi” kitabını yayına hazırladı. Bu çalışmaların yanında hat sanatında hilye, kıt’a, çeşitli orjinal istifler olmak üzere 1000’den fazla eseri koleksiyonları süslüyor. Ayrıca Adana Sabancı Merkez Camii, Aşkaabad Camii, Tokyo Camii, Konya Hacı Veys-zâde Camii, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii’nde ve daha birçok mîmarî eserde yazıları bulunmaktadır. Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde hüsn-i hat grup başkanlığı yapmaktadır. Hüseyin Kutlu ile konferans, söyleşi, panel organizasyonu, etkinlik teklifi, iletişim ve menajerllik bilgileri için iletişime geçebilirsiniz.

SANATÇI İÇİN TEKLİF İSTE

Formu doldurduktan sonra müşteri temsilcimiz size ulaşacaktır.

diver